Utwórz konto

Proszę utworzyć jedno konto Koordynatora, niezależnie od liczby szkół zgłaszanych do udziału w Konkursie.

Proszę podać numer telefonu składający się z 9 cyfr, bez spacji, myślników i nawiasów.
Proszę nie wpisywać numeru telefonu szkoły, sekretariatu itd.
Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
Proszę nie wpisywać adresu e-mail szkoły, sekretariatu itd.
Hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków i zawierać przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę oraz jedną cyfrę.

Podanie danych osobowych nauczyciela koordynującego jest warunkiem niezbędnym do zgłoszenia uczestników danej szkoły do konkursu oraz organizacji konkursu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie konkursu w danej szkole.