Utwórz konto

Proszę utworzyć jedno konto Koordynatora, niezależnie od liczby szkół zgłaszanych do udziału w Konkursie.

+48
Proszę podać numer telefonu składający się z 9 cyfr, bez spacji, myślników i nawiasów.
Proszę nie wpisywać numeru telefonu szkoły, sekretariatu itd.
Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
Proszę nie wpisywać adresu e-mail szkoły, sekretariatu itd.
Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków.

Podanie danych osobowych nauczyciela koordynującego jest warunkiem niezbędnym do zgłoszenia uczestników danej szkoły do konkursu oraz organizacji konkursu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie konkursu w danej szkole.