Logowanie

Utwórz konto

Aby zgłosić szkołę do udziału w konkursie, należy najpierw utworzyć i aktywować konto Koordynatora. Przy użyciu jednego konta można zarejestrować kilka szkół do udziału w aktualnej edycji konkursu.

Utwórz konto Koordynatora